Ceník

Osobní automobil (B)                          21 000 Kč
Kondiční jízda  (45min)                            600 Kč
Přestup z jiné/do jiné autoškoly             500 Kč

Neomluvená hodina 24 hod předem      300 Kč
Ztráta/Zničení průkazky žáka                 300 Kč
Opakovaná zkouška                                800 Kč