Ceník

Osobní automobil (B)                      10 500 Kč
Kondiční jízda                                  350 Kč (45 min)

Motocykl AM, A1, A2, A po domluvě v autoškole.

Školení řidičů motorových vozidel (B)
1-10 řidičů                                      250Kč/řidič
11-25 řidičů                                    170Kč/řidič
26-35 řidičů                                    130Kč/řidičPřestup z jiné/do jiné autoškoly            300 Kč
Neomluvená hodina 24 hod předem      200Kč
Ztráta/Zničení průkazky žáka                  200 Kč